Docentmeritering

Oavlönade docenter ska verka för goda forskarmiljöer och vara till nytta för verksamheten vid Högskolan i Borås.

Den som har doktorsexamen eller motsvarande och anser sig uppfylla stipulerade krav kan ansöka om att antas som oavlönad docent vid Högskolan i Borås. Om en antagning av oavlönad docent bedöms vara till gagn för lärosätet kan den sökanden antas efter prövning.

Ansök om docentmeritering

Klicka på länken nedan för information om regler för antagning av oavlönad docent och om hur du ansöker om docentmeritering.

Ansök om docentmeritering