Diners TAC

Avbeställningsskydd

Avbeställningsskydd ingår och ger ersättning med upp till 20 000 SEK per försäkrad (resans värde måste uppgå till lägst 1 000 SEK exklusive skatter och avgifter). Avbeställningsskyddet gäller om du tvingas att avbeställa din resa p.g.a. att du, anhörig eller reskamrat blir sjuk eller råkar ut för olycksfall. Undantag gäller vid gruppresa om medresenär drabbas. Med gruppresa menas att fler än tre personer bokat resa tillsammans till samma resmål.

Sammanfattning av grundskyddet

  • Olycksfallsförsäkring (ersätter inte vårdkostnader) - Medicinsk invaliditet och dödsfall
  • Försening av färdmedel vid avresa - mer än 4 timmar, ersättning 700 SEK Schablonersättning/försäkrad
  • Missat anslutningsflyg - ersättning 7 500 SEK Schablonersättning/försäkrad
  • Försening av bagage - mer än 4 timmar, ersättning 2 000 SEK (mot originalkvitto). Se även tjänstereseförsäkringen (högre ersättning)
  • Försening av bagage - mer än 12 timmar, ersättning ytterligare 2 000 SEK (mot originalkvitto)
  • Avbeställningsskydd - resans värde måste uppgå till lägst 1 000 SEK (exkl. skatter och avgifter), ersättning 20 000 SEK per försäkrad
  • Självriskeliminering - hem-, villahem och bilförsäkring samt hyrbilsförsäkring utanför Norden, ersättning 10 000 SEK

För en mer fullständig information om försäkringsskyddet hänvisas till försäkringsvillkor för Diners TAC förmånsförsäkring utfärdad av Trygg-Hansa.

Skadeanmälan

En skadeanmälan skall undertecknas av närmaste chef (avbeställningsskydd) och av resenären (förseningar mm). Skadeanmälan skickas i original inkl. kvitto/intyg/övriga dokument till Trygg-Hansa Kortförsäkring, Box 800, 851 23 SUNDSVALL. Glöm inte att spara kopior av alla handlingar du skickar. Kontakta HR för skadeanmälningsblankett.

Kontaktuppgifter

Frågor om försäkringsvillkor och skadeärenden besvaras av:
Trygg-Hansa Kortförsäkring
Tel: 077-440 50 20