Tjänstereseförsäkring

För att termen tjänsteresa ska gälla ska minst 50 % av resekostnaderna betalas av HB eller så ska resenären uppbära minst 50 % av sin lön under resan. Vid utrikes tjänsteresa gäller försäkringen även under avbrott på grund av semester eller tjänstledighet på annan ort än resenärens vanliga verksamhetsort. Avbrottet får inte vara längre än tiden i övrigt för tjänsteresan eller förrättningen. Uppehållet får inte heller vara längre än 14 dagar.

Försäkringsskyddet gäller även i krigsområden. Denna försäkring ersätter inte inställda flyg.

Sammanfattning av grundskyddet

 • Invaliditetskapital och dödsfallskapital vid olycksfall
 • Anhörigs besöksresa
 • Avbrottsskydd
 • Överfallsskydd (skadestånd för personskada - 3 miljoner SEK (maxbelopp)
 • Sjuk-, tandvårds- och hemtransportskydd
 • Resgodsskydd - privat lösöre 35 000 SEK, pengar 5 000 SEK samt smycken och klockor 10 000 SEK per föremål (maxbelopp)
 • Resgodsförsening - mer än två timmar vid utresa 3 000 SEK (maxbelopp)
 • Kontant skadehjälp (som lån/förskott) - 10 000 SEK (maxbelopp)
 • Ansvarsskydd - 5 miljoner SEK (maxbelopp)
 • Rättsskydd - 200 000 SEK (maxbelopp)
 • Självriskskydd (gäller vid tjänsteresa med egen bil eller MC) - 6 000 SEK (maxbelopp).

För en mer information om försäkringsskydd hänvisas till fullständiga försäkringsvillkor.

Adress- och kontaktuppgifter

Vid allvarlig sjukdom, intagning på sjukhus, hemtransport eller behov av aktiv skadehjälp utomlands måste resenären först kontakta (innan sjukvården eller hemtransporten påbörjas)

Falck TravelCare
Tel: +46 8 587 717 49 (24-timmarsservice)
Fax: +46 8 505 939 13
E-mail: ftc@falcktravelcare.se

Frågor om försäkringsvillkor och skadeärenden besvaras av:
Kammarkollegiet
681 52 KARLSTAD
Tel: + 46 54 22 12 00 (kundtjänst)
Fax: + 46 54 10 37 55
forsakring@kammarkollegiet.se
kammarkollegiet.se

Skadeanmälan

En skadeanmälan skall undertecknas av både resenären och personalavdelningen. Skadeanmälan skickas i original inklusive kvitto/intyg/övriga dokument till Kammarkollegiet, 651 80 KARLSTAD. Glöm inte att spara kopior av alla handlingar du skickar.

Om kontakt tagits med Falck TravelCare med anledning av en skada ska anmälan ALLTID skickas till Kammarkollegiet, även om resenären inte har några ersättningsanspråk mot försäkringen. Detsamma gäller om resenären utomlands erhållit sjuk- eller tandvårdsbehandling och i samband därmed hänvisat till Statens tjänstereseförsäkring eller Kammarkollegiet.