Försäkringar

Vid utrikes tjänsteresa gäller försäkringen även under avbrott på grund av semester eller tjänstledighet. Avbrottet får inte vara längre än tiden i övrigt för tjänsteresan. Uppehållet får inte heller vara längre än 14 dagar.

Högskolans handläggningsordning (pdf). 

För tjänsteresor eller vistelse i annat land mer än tre månader tillämpas istället URA. Se högskolans handläggningsordning (pdf) avseende URA.

Om det gäller resa med exempelvis STINT-stipendium med tjänstledighet kan en särskild reseförsäkring tecknas hos Kammarkollegiet. Läs mer i högskolans handläggningsordning (pdf).

Personligt försäkringskort och EU-kort

För att kunna påvisa att man omfattas av Tjänstereseförsäkringen (ovan) vid sjukdom etc bör man ha med sig ett personligt försäkringsbevis (Swedish State Business Travel Insurance Certificate) vid tjänsteresor utanför EU.  Ett sådant försäkringskort beställs genom kontakt med personalavdelningen.

Den som ska resa till ett land inom EU/EES eller till Schweiz, bör ha med sig ett europeiskt sjukförsäkringskort. Med EU-kortet betalar man enbart de patientavgifter som landets egna invånare betalar. Kortet beställs genom Försäkringskassan.

Kompletterande tjänstereseförsäkring/ avbeställningsskydd

Tjänsteresor beställda genom högskolans resebyrå betalas genom Diners TAC faktura och är försäkrade hos Trygg Hansa. Försäkringen innehåller grundskydd och avbeställningsskydd. Försäkringen gäller i hela världen och under hela resan - dock längst i 60 dagar. Se även högskolans handläggningsordning (pdf).