Resfria möten

ZOOM
Högskolan använder programmet ZOOM som möjliggör distansmöten och distansundervisning över Internet.
Läs mer.

För att bidra till minskat resande i tjänsten bör du som medarbetare beakta följande punkter:

  • Undersök om aktuellt möte går att genomföras via videolänk, telefon eller i form av ett webbmöte.
  • Då du arrangerar ett möte, föreslå mötesparten att hålla mötet via de verktyg högskolan tillhandahåller.
  • Om den andra parten bjuder in till ett möte, efterfråga möjligheten att delta i form av ett resfritt möte.

Det verktyg som högskolan tillhandahåller för närvarande är ZOOM, vilket är anpassat för E-möten via webben, distansundervisning eller för träffa andra personer virtuellt (över Internet), med möjlighet till att dela både video, ljud och presentationer.

Minska resandet i tjänsten – för klimatet
Högskolan strävar efter att minska verksamhetens påverkan på miljön. Ett mål i detta arbete är minskat resande i tjänsten för att minska utsläppet av koldioxid. Ett sätt är att välja resfria möten.

Läs mer

Resfria möten i myndigheter

REMM (extern länk) – resfria möten i myndigheter är ett projekt som drivs av Trafikverket som ska samordna arbetet inom ett antal av Regeringen utvalda myndigheter, varav Högskolan i Borås är en av dessa. Målsättningen är att öka och utveckla användningen av resfria möten inom och mellan myndigheterna.