Coronavirus

Folkhälsomyndigheten har fattat beslut om skärpta allmänna råd för bl.a. Västra Götaland. Dessa gäller från 29 oktober till 19 november, men kan förlängas. Medarbetare får löpande information via e-post. Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbsida 

Det arbetas löpande på många plan för att hitta lösningar och utveckla stöd för den situation vi befinner oss i. Vi har i dagsläget inte svar på alla frågor som kan finnas, men samlar här information som kan vara bra att ha koll på. Tänk också på att läsa de informationsutskick du får per mejl. 

Regeringens besked i maj, om att alla lärosäten ska återgå till en mer ordinarie verksamhet under hösten, innebar dock inte att vi går tillbaka till ett normalläge. Beskedet handlar om lättnader, inte en tillbakagång. Vid Högskolan i Borås har vi utgångspunkten "Distans när det går, campus när det behövs". 

Ha i beaktande att regeringen med kort varsel kan lämna nya besked ifall en ökad smittspridning konstateras när lärosätena öppnar igen. Läs Folkhälsomyndighetens information till lärosäten

Skärpta råd, 30 oktober

Generella direktiv

Aktuellt rektorsbeslut (5 juni)

Undervisning

Du som medarbetare

Lokaler och teknisk utrustning

Smittspridning och smittspårning

Information till studenter

Övrigt

Vid eventuella frågor

Externa länkar med viktig information