Coronavirus

Högskolan i Borås befinner sig i nivå lime med anledning av coronapandemin. Det innebär att all verksamhet ska ske efter huvudregeln ”distans när det går, campus när det behövs”, och att viss verksamhet kan bedrivas på campus med anpassningar och prioriteringar. Högskolans beslut gäller till slutet av läsperiod 1 höstterminen 2021, dock som längst den 14 november. 

Det arbetas löpande på många plan för att hitta lösningar och utveckla stöd för den situation vi befinner oss i. Vi har inte svar på alla frågor som kan finnas, men samlar här information som kan vara bra att ha koll på. Tänk också på att läsa de informationsutskick du får per mejl. 

Ha i beaktande att regeringen med kort varsel kan lämna nya besked till landets lärosäten. Läs Folkhälsomyndighetens (FHM) information till lärosäten

Håll även koll på de regionala rekommendationerna för Västra Götaland. Läs Smittskydd Västra Götalands information om regionala rekommendationer.

Vi vill också understryka vikten av alla tar ett personligt ansvar och följer FHM:s råd. Det är inte läge att slappna av, oavsett hur trötta vi är på den situation vi befinner oss i. Vi måste tillsammans arbeta för att minska risken för smittspridning.

Stormöte 9 juni
Missade du stormötet för medarbetare den 9 juni? Här kan du ta del av en sammanställning av frågor och svar från mötet.

Aktuellt rektorsbeslut (8 juni)

Generella direktiv

Undervisning

Vägledning för prioriteringar i utbildning i nivå lime HT 21

Du som medarbetare

Lokaler och teknisk utrustning

Smittspridning och smittspårning

Särskild information för doktorander

Information till studenter

Övrigt

Vid eventuella frågor

Externa länkar med viktig information