Coronavirus

Högskolans verksamhet är i normalläge, vilket innebär att verksamheten pågår som vanligt utan särskilda coronarestriktioner. 

Hemarbetet har nu övergått till en möjlighet att arbeta på distans. För detta krävs en skriftlig överenskommelse med din chef. Observera dock att lärare även fortsättningsvis tjänstgör utifrån Arbetstidsavtal för lärare, men lärare som så önskar kan ta upp frågan om överenskommelse om distansarbete med sin chef. Läs mer om distansarbete.

Vissa anpassningar finns kvar på campus, till exempel handsprit. För att beställa handsprit till fikarum etc. gäller samma rutin som för annat bassortiment. Läs mer om hur du beställer kontorsmaterial. 

Om du har frågor kring högskolans agerande kring coronapandemin, kontakta din närmaste chef.

Externa länkar med viktig information