Coronavirus

Från och med 28 mars (läsperiod 4, exakt datum kan variera något mellan institutioner) är högskolans verksamhet i normalläge. Det innebär att verksamheten normalt ska pågå som vanligt utan särskilda coronarestriktioner. I undantagsfall kan det inom vissa utbildningar finnas behov av att fortsätta med vissa begränsade åtgärder och anpassningar även under läsperiod 4. 

När det gäller hemarbete övergår detta till möjlighet till att arbeta på distans. För detta krävs en skriftlig överenskommelse med din chef. Observera dock att lärare även fortsättningsvis tjänstgör utifrån Arbetstidsavtal för lärare, men lärare som så önskar kan ta upp frågan om överenskommelse om distansarbete med sin chef. Läs mer om distansarbete.

Vissa anpassningar kommer att vara kvar på campus, till exempel handsprit. För att beställa handsprit till fikarum etc. gäller samma rutin som för annat bassortiment. Läs mer om hur du beställer kontorsmaterial. 

Om du har frågor kring högskolans agerande kring coronapandemin, kontakta din närmaste chef.

Externa länkar med viktig information