Tips för distansundervisning

Informationen finns under följande rubriker:

Webbsidan är uppdateras löpande med nya tips! 

Vi tipsar också via händelser på högskolans instagramkonto "jobbarpahogskolaniboras" - särskilt om vi får tips med kort varsel, så följ oss där!

Interna tips, kurser och nätverk

Tips och råd kring distansundervisning

Via aktiviteten "HB Personal" hittar du information, tips och råd kring PING PONG. Anna anställda har tillgång till den här aktiviteten. 

Till aktiviteten i PING PONG (extern länk till PING PONG)

I den aktiviteten hittar du bland annat länkar till den aktivitet om distansutbildning som PUF har skapat. Alla anställda har tillgång till den. 

Grundläggande lärarutbildning i PING PONG

Ta del av kursen "Att arbeta som lärare", en grundläggande lärarutbildning i PING PONG. Följ anvisningarna så får du tillgång till en överskådlig och matnyttig aktivitet! Till kursen i PING PONG (extern länk till PING PONG)

Nätverk för flexibelt lärande

Högskolan har ett nätverk för flexibelt lärande vars syfte är att bidra till både individuell kompetensutveckling och utvecklande av gemensamma förhållningssätt och strategier vilket höjer kvaliteten på distansutbildningar/distansundervisning. Dessutom öppnar nätverket upp möjligheter att sprida goda exempel och erfarenheter inom högskolan och över akademigränserna. Du kan på webbsidan också se inspelade möten med tips. Läs mer om nätverket och hur du kan delta.

Kurs: IKT-stödd undervisning i högre utbildning

Ht20 startar en ny omgång av kursen IKT-stöd undervisning i högre utbildning, 7,5 hp där du som har gått den högskolepedagogiska grundkursen, 15 hp kan bygga vidare på ditt lärande. Läs mer om kursen och anmäl dig.

Bakgrundsbild i Zoom

Det finns högskolespecifika bakgrundsbilder som du kan använda som i Zoom. Du kan ladda ner bilderna via webbsidan "Tips för hemarbete".

Externa tips, kurser och nätverk

Zoom-Canvas-Kaltura Café

Frivilliga från Sveriges lärosäten som tillsammans hjälper till att introducera och förklara de olika verktygen Zoom, Canvas och Kaltura och vad man ska tänka på när man ställer om från campusundervisning. Fria webinar och resurser. Länken kräver SSO-inloggning. Direkt till Zoom-Canvas-Kaltura Café (extern länk)

Nationell Facebook-grupp med tips kring digital omställning

Nätverket för IT i högre utbildning har startat Facebook-gruppen "Digital omställning i högre utbildning NU" där alla lärare har möjlighet att hjälpa varandra i omställningen till nätbaserad undervisning. Där finns även länkar till andra sidor. Direkt till Facebook-gruppen

Verktyg för distansundervisning

HB Play

HB Play är en tjänst för att hantera och spela in video, tillgänglig för anställda vid Högskolan i Borås. Du kan till exempel använda HB Play för att spela in föreläsningar.

Information om HB Play

Zoom

Zoom är högskolans system för distansundervisning och videokonferens. 

Information om Zoom inklusive videoklipp samt lathund för systemet 

Om du, efter att ha kollat på videoklipp och läst lathunden, har några frågor kontakta Ramon Garrote så kan ni bestämma en tid då kan träffas via Zoom genom att logga in i rummet ZOOM UTBILDNING-SUPPORTKontaktuppgifter till Ramon Garrote.

Du kan ladda ner högskolespecifika bakgrundsbilder till Zoom via webbsidan "Tips för hemarbete".