Tips för hur du kan ge stöd och skapa struktur vid distansstudier

Hur skapar vi struktur och tydlighet för studenterna?

Hur upprätthåller vi god kontakt och kommunikation med våra studenter?

Hur uppmuntrar vi till social samvaro och stärker gruppen?

Hur främjar och upprätthåller vi motivation hos studenterna?