Jobba hemma – tänk på detta

Här hittar du en film kring hur du skapar bra ergonomi när du jobbar hemifrån, samt ett gäng andra bra tips! 

Struktur

När du arbetar i den miljö där du också tillbringar ditt privatliv är det extra viktigt att du skapar struktur i din vardag vilket för vissa utav oss kan innefatta nya rutiner. För att få den återhämtning som krävs är det viktigt att få möjlighet att släppa tankarna på jobbet (dygnsvis, veckovis och årsvis). Var därför tydlig mot dig själv och bestäm; När börjar arbetsdagen och när är den slut?

Meddela dina kollegor att du jobbar på distans och hur och när du är tillgänglig. Ett tips kan vara att till exempel säga god morgon till sina närmaste kollegor. Det är inte bara ett trevligt sätt att börja dagen på, det signalerar också att din arbetsdag har börjat och att du är nåbar. Omvänt är det också viktigt att i slutet av arbetsdagen tacka för i dag. Tänk på att stänga av jobbdatorn och logga ur de aktiva kanaler ni använder för att signalera att din arbetsdag är slut. Återigen uppstår känslan av att vara del av ett team samtidigt som det signalerar att ”nu är det slut för idag, vi hörs igen imorgon”.

Ergonomi

Hur kan du göra så att det blir en bra fysisk arbetsmiljö hemma? Många som jobbar hemifrån sitter med sin laptop på köksbordet. Det behöver inte vara någon fara, men ju mindre ergonomiskt korrekt du sitter eller står när du jobbar – desto viktigare är att du tar pauser. Res dig upp var 20:e minut. Rör på armar och ben. Sträck på ryggen. Gå fram till ett fönster och titta så långt bort du kan i någon minut, innan du återvänder till datorn. Då har du fått nytt blod till hjärnan och ögonen har fått vila. Se också över och stäm av med din chef vilka arbetsverktyg du kan ta med hem.

Kontakt med chef och kollegor

Kom överens med din chef om förväntad arbetstid, arbetsinnehåll och se till att detta återkopplas regelbundet. Ska du arbeta hemma på heltid eller deltid och hur ska arbetstiden i sådana fall förläggas? God dialog, behov av återkoppling är viktigt inte bara för jobbet utan även för att upprätthålla kontakt med arbetsplatsen.

Arbete på distans kan göra att människor känner sig ensamma, isolerade och omotiverade.
Lösningen är att kommunicera ofta. Självklart ska och kan möten genomföras online men det är också viktigt att inte bara ha möten som handlar om arbete. Detta kommer att bli särskilt viktigt om vi ska arbeta på distans i flera veckor, kanske till och med månader.

Håll regelbundna virtuella icke-arbetsrelaterade möten med dina kollegor, kanske kan ni ha gemensam morgon- eller eftermiddagsfika och gemensam lunch en gång i veckan. Berätta för dina närmaste kollegor att du gärna vill höra vad det pratas om på kontoret. Kanske kan ni hålla en chatdialog öppen så att det blir en enkel sak att ”prata” snabbt och informellt. Mejl upplevs ofta mer formellt. Tänk på att det kan vara genom informella samtal som information sprids och som kan vara nog så avgörande både för att känna sig inkluderad i en arbetsgrupp och kunna ta rätt beslut i olika sammanhang.

Arbetsro hemma

Om du vill kunna jobba hållbart hemifrån behöver du kunna dra gränser gentemot familj/ vänner. Om möjligt, stäng in dig fysiskt och be eventuella familjemedlemmar att respektera din arbetstid. Här är vi olika, men viktigt att du hittar ett sätt som passar dig för att balans mellan arbetsliv och privatliv.

Har du barn som är hemma hela eller delar av dagen så stäm av med din chef hur du kan lägga upp ditt arbete. Kan du till exempel anpassa dina arbetstimmar efter barnens dygnsrytm och arbeta när barnen sover? Tillsammans med din chef sätter du upp reglerna för hur du ska arbeta och kommunicerar detta till dina kollegor. OBS! tänk på att om du är hemma och ditt barn blir sjukt så gäller så klart samma regler och möjlighet till vård av sjukt barn.

Vad gäller vid arbetsskada i hemmet?

Din chef ansvarar för att du ska ha en god arbetsmiljö vilket gäller även om du jobbar hemifrån. Inför hemarbete bör du och din chef stämma av din arbetsmiljösituation i hemmet och du är skyldig att meddela eventuella risker med att jobba i din hemmamiljö. Detta för att ge din chef förutsättningar att ta sitt arbetsmiljöansvar.

Vid hemarbete gäller arbetsskadeförsäkringen (TFA och PSA). Till skillnad från arbete på arbetsplatsen krävs att olycksfallet har ett direkt samband med det arbete du utför, det vill säga att skadan sker i samband med att du utför sina arbetsuppgifter. Om du till exempel skadar dig när du kokar kaffe i köket räknas det inte som ett arbetsolycksfall, även om det sker under fastställd arbetstid.

Glöm inte!

Uppdatera dina personuppgifter i Primula (anhörigkontakt, telefonnummer, m.m.)

Håll dig uppdaterad