Driftavbrott W3D3 och Finn 8 maj

Fredagen den 8 maj uppdateras diariet till en ny version. Detta innebär att du som anställd inte kan arbeta eller söka i W3D3 och Finn. Du kan inte heller få ut diarienummer.

Mejl och post som kommer in till registrator under fredagen kommer tas om hand på måndagen 11 maj.