Uppföljande information gällande utskrifter 5 oktober

Vid uppstart av dator med Windows installation kan ett felmeddelande dyka upp på skärmen. Trycker du på ok så kommer det nya skrivarsystemet att installeras (se bild nedan):

Du kan därefter behöva sätta Print-And-Collect som standardskrivare på nytt. 

  1. Tryck på Start menyn
  2. Välj Devices and printers
  3. Högerklicka på Print-and-Collect on Print01
  4. Välj Set as default printer