Certifikatsproblem 16 november

Det har under dagen varit problem med certifikat. Detta innebär att program under Start > HB inte syns. Prova i så fall att logga ut och in på nytt.

Ett annat problem är att det inte går att logga in på datorn.

Om problemet kvarstår, kontakta IT.