Planerat systemunderhåll - GWSync

Med anledning av ett eventuellt byte av e-postsystem så kommer det att genomföras vissa tester helgen den 28-29 november. Dessa tester kommer att medföra att synkroniseringen via GWSync till mobiltelefoner och plattor behöver stängas av hela helgen. Detta innebär alltså att det inte går att skicka eller ta emot e-postmeddelanden/bokningar på dessa enheter.
 
GroupWise-klienten på datorer samt webbklienten (https://gwwebb1.adm.hb.se) kommer dock att fungera.