Planerat systemunderhåll av passagesystem 23-24 juni

Den 23-24 juni kommer vi att utföra uppdatering av passagesystemet. Detta kommer innebära tillfälliga driftstörningar i olika delar av lokalerna under dessa 2 dagar. Om allt går enligt plan kommer det bara handla om några minuters störning på de respektive områdena.
Om långvariga fel uppstår rapportera dessa till campusservice@hb.se