Planerat systemunderhåll Primula 28 oktober - 2 november

Primula håller stängt 28 oktober - 2 november p.g.a. underhåll. Det är möjligt att underhållet kommer att avslutas tidigare. 

De medarbetare som omfattas av flextidsavtalet får registrera tid för dessa dagar i efterhand.

Sjuk och vab anmäls i vanlig ordning till HR-Lön men ärendet i Primula registreras först när Primula är uppe igen.

Frågor besvaras av HR-Lön via e-post hr@hb.se eller telefon 033-435 4300 (telefontid mellan kl. 08.30-11.30)