Krav på lösenord och/eller väntrum i Zoom

Zoom ändrar den förvalda inställningen när man schemalägger möten inom kort till att nya möten måste ha väntrum (waitingroom) eller lösenord (passcode) påslaget. Detta av säkerhetsskäl.

Det blir inte någon större skillnad i handhavandet, men man måste som föreläsare aktivt släppa in deltagare från väntrummet om man väljer det alternativet. Som föreläsare får man ett meddelande om att någon kommer in i väntrummet.

När det gäller lösenord så blir länken till mötet lite längre, men tar man med hela länken i sin inbjudan så kommer deltagarna rakt in i mötet precis som tidigare.

Mn kan välja om man vill använda lösenord eller väntrum när man skapar sitt möte alternativt kan man ställa in förval i inställningarna för zoom. (Logga in på hb-se.zoom.us och välj ”Settings”)

Vid problem eller frågor, kontakta IT-Servicedesk.