Utökning av antal studenkonton

På grund av en ökning av antal antagna studenter 2020 har vi utökat antalet studentkonton som kan skapas i våra system.

Detta innebär att studentkonton som skapas nu istället har sju siffror i sitt studentID.