E-postsystemet GroupWise stängt 5 mars kl.15 - 8 mars kl.08

Du har inte tillgång till något e-postsystem vid högskolan under denna period, då GroupWise stängs för att migrering till Outlook ska genomföras. Efter migreringen ska du använda Outlook som ditt e-postsystem.