Driftstörning Diarium och Finn åtgärdat

2021-05-28 18:20 Nu ska drftstöringen vara åtgärdad
2021-05-28 16:00 Diarium och Finn har för närvarande driftstörningar.
Felsökning pågår