Planerat systemunderhåll - Diarium och Finn 3 juni

2021-06-03 15:34
Ikväll 19:00 - 22:00 kommer det ske ett systemunderhåll av Diarium och Finn. Under underhållet kommer det inte gå att komma åt systemen.