Planerat systemunderhåll - Zenworks 25 november

Den 25 november (torsdag) med start kl: 20:00 kommer systemunderhåll utföras av Zenworks.
Detta innebär att systemet Zenworks är helt nedstängt. Under denna period kan inte
Högskolans arbetsstationer kommunicera med Zenworks. Följande problem kan uppstå på klienten:
- Problem med distribution och installation av program och skrivare.
- Huvud-menyn inte alls synlig eller endast delvis.

Detta berör alltså alla arbetsstationer (Datasalar, personal-datorer inkl. bärbara)

Systemunderhållet beräknas ta ca 1 timmar och systemet är tillgängligt igen senast kl 21:00.

Om ni fortsatt har problem efter detta bör ni starta om datorn.