Planerat underhåll av administrationsverktyg för mobiltelefoner.

I eftermiddag så görs det ett planerat underhåll av JAMF som är det verktyg som används för att administrera högskolans mobiltelefoner. Under tiden som detta underhåll pågår så är det inte möjligt att installera om din mobil. I övrigt så är det ingen direkt påverkan.