Problem med ServiceDesk Plus i Chrome och Edge

ServiceDesk Plus fungerar inte i de senaste versionerna av Google Chrome (94) samt Edge.

Det går att logga in i ärendehanteringssystemet via Chrome, men menyrad saknas vilket gör det svårt att navigera i systemet. 

Problemet är nu åtgärdat men det krävs att varje användare rensar webbläsarens cache och laddar om sidan för att det ska fungera.

Se instruktion för att rensa cache i Google Chrome (extern länk)