Uppgradering av ZenWorks - Programdistribution 24-25 April

Denna information berör all personal som använder dator tillhandahållen
av högskolan. Detta berör även studenter som loggar in på högskolans datorer.
 
I helgen uppgraderas systemet ZenWorks. Detta innebär att vissa program
under huvudmenyn "HB" inte kan startas. Om det är problem med att starta
vissa program kan man prova igen lite senare.

Lördagen den 24 april kl 08:00 startar uppgraderingen.

Uppgraderingen beräknas vara klar senast söndagen den 25 april kl 16:00.