Diariet stängs 28 juni kl. 13:00 p.g.a. uppdatering

Tisdag den 28 juni från kl 13.00 uppdateras diariet. Detta innebär att du som anställd inte kan arbeta eller söka i W3D3 och Finn. Du kan inte heller få ut diarienummer. Mejl och post som kommer in till registrator under tisdags eftermiddag kommer att tas om hand på onsdagen.

Har du frågor, kontakta registrator.