Driftstörning - Utskrifter på Mac 21 februari åtgärdat

2022-03-02 09:12

Nu har vi hittat en lösning kring utskriftsproblemen på Print-And-Collect på MAC med version 12.2+ OSX Monterey.

Har du fortfarande problem att skriva ut kan du prova att klicka på skrivarikonen uppe i verktygsfältet och välja Refresh my printers now (se bild nedan)

2022-02-23 14:17

Det är fortsatta problem med att skriva ut via Print-And-Collect på MAC datorer som uppgraderat till OSX Monterey v. 12.2.1

Felsökning pågår

2022-02-21 14:01

Vi har fått information om att det är problem att skriva ut via Print-And-Collect på vissa Mac datorer. 

En tillfällig lösning är att skriva ut via Papercut web via: papercut.hb.se > web print. Se guide nedan:

https://www.hb.se/anstalld/for-mitt-arbete/campus-och-hallbarhet/utskrifter-och-kopiering/papercut/

Felsökning pågår