Inaktivering av Legacy Authentication i Microsoft 365 - 29 april

Den 1/5 kommer möjligheten att använda så kallad Legacy Authentication i Microsoft 365 att upphöra. Framför allt är det gamla tjänster och protokoll, till exempel SMTP, POP3, IMAP och MAPI, som berörs. Anledningen är att denna typ av autentisering anses vara osäker, vilket också påvisas av att nästan alla lösenordsattacker sker mot dessa tjänster.

Troligtvis kommer detta inte påverka dig, men om du använder en äldre e-postklient så finns det guider på https://www.hb.se/outlook som beskriver hur du får tillgång till Outlook på din dator eller lägger till e-postkonto på din mobiltelefon.