Planerat systemunderhåll - ServiceDesk Plus 27 november

Söndag 27 november kl. 09:00-13:00 kommer det ske en uppgradering av ärendehanteringssystemet ServiceDesk Plus, som därför kommer ha ett planerat driftsavbrott. Ärendehanteringssystemet kommer inte vara tillgängligt under tiden systemet uppgraderas.