Planerat systemunderhåll - eduSign 1 februari

2023-01-30 14:15

Det kommer under onsdagen den 1 februari ske ett systemunderhåll av eduSign vilket innebär att tjänsten kommer ligga nere mellan 09:00-16:00.