Planerat systemunderhåll - ServiceDesk Plus 12 mars

På söndag morgon/förmiddag den 12 mars kommer det ske underhåll av ärendehanteringssystemet ServiceDesk Plus, som därför kommer ha ett planerat driftsavbrott. Ärendehanteringssystemet kommer inte vara tillgängligt under denna tid.