Planerat systemunderhåll - Trådlöst nät Simonsland 20 mars

2023-03-15 14:29

På måndag den 20e mars kl 17:00 kommer det ske systemunderhåll i det trådlösa nätet vilket kan innebära att det blir några korta avbrott.