Större uppgradering av eduSign onsdagen den 1 februari

Onsdagen den 1 februari kommer SUNET göra en större uppgradering av eduSigns underliggande infrastruktur. Detta för att förbättra både stabiliteten och tillgängligheten i tjänsten samt förenkla framtida testning och uppdatering av tjänsten.


Detta kommer tyvärr medföra att tjänsten eduSign kommer befinna sig i underhållsläge under hela dagen. Dem har planerat ett planjobbsfönster mellan kl 09:00-16:00, dvs det kan vara så att dem blir klara tidigare men räkna med att tjänsten inte kommer vara tillgänglig under denna tid.

Ni kan följa planjobbet på Sunets statussida:
https://status.sunet.se/pages/maintenance/5f4784a4bc7fae04c8359fc5/63c128cd8aaf280586d6c902