Energibesparing vid högskolan

Högskolan i Borås måste därför:

  • se över energiförbrukningen,
  • löpande redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att minska elanvändningen i stort, samt
  • månadsvis rapportera mängden el som köpts (i kWh för lokaler belägna inom Sverige) till Energimyndigheten (den första redovisningen ska ske senast 15 oktober och sista redovisningen görs efter mars månad).

Som ett referensvärde för energibesparingen har regeringen satt förbrukningen av elanvändningen i september 2018. Högskolans egen målbild är att minska energiförbrukningen med tio procent jämfört med referensvärdet. Åtgärderna presenteras löpande på den här webbsidan.

Alla chefer vid högskolan har fått information om att tillsammans med sina medarbetare se över möjligheten att på olika sätt spara energi.

Följ redovisningen av energibesparingen löpande månad för månad.

Vad kan du som medarbetare göra?

Ett första steg är att se över din egen energiförbrukning – kommer du ihåg att släcka lampan på kontoret när du går för dagen? Stänger du av din dator över natten? 

Har du konkreta förslag på vad vi skulle kunna göra för att spara energi på en specifik avdelning eller för hela högskolan? Mejla till Campus och hållbarhet: campusservice@hb.se På alla förslag som skickas in kommer det att göras en uppskattning av den förväntade besparingen och därefter beslutas det vilka förslag som kan genomföras utan att det påverkar verksamheten för mycket.

Åtgärder genomförda januari

Åtgärder genomförda december

Åtgärder genomförda november

Åtgärder genomförda oktober

Bakgrund

Intern arbetsgrupp