Doktorer 2020

De nyblivna doktorerna har under perioden 1 mars 2019–28 februari 2021 tagit ut sin doktorsexamen vid Högskolan i Borås efter att ha avslutat sin forskarutbildning och försvarat en doktorsavhandling.

Högskolan i Borås promoverar doktorer inom de områden där högskolan har examenstillstånd på forskarnivå. Detta innebär att det i dagsläget är doktorer inom Biblioteks- och informationsvetenskap, Människan i vården, Resursåtervinning samt Textil och mode som är aktuella för promovering.

 

Filosofie doktorsexamen 

Tarun Kumar Agrawal

Textilt management

Avhandling: Contribution to development of a secured traceability system for textile and clothing supply chain

 

 

 

Åsa Israelsson-Skogsberg

Vårdvetenskap

Avhandling: Children living with Home Mechanical Ventilation: The everyday life experiences of the children, their siblings, parents and personal care assistants

 

 

 

Konstnärlig doktorsexamen 

Svenja Keune

Design – textildesign

Avhandling: On Textile Farming: Living Indoors

 

 

 

 

Teknologie doktorsexamen

Konstantinos Chandolias

Resursåtervinning – bioteknik

Avhandling: Enhanced Methane and Hydrogen production in Reverse Membrane Bioreactors via Syngas Fermentation

 

 

 

Francis Chinweuba Eboh

Resursåtervinning – energiteknik

Avhandling: Efficiency Improvements in WastetoEnergy Combustion Processes: Method Development and Evaluation

 

 

 

Razieh Hashemi Sanatgar

Textil materialteknik

Avhandling: FDM 3D printing of conductive polymer nanocomposites: A novel process for functional and smart textiles

 

 

 

May Kahoush

Textil materialteknik

Avhandling: EcoTechnologies for Immobilizing Redox Enzymes on Conductive Textiles, for Sustainable Development

 

 

 

Amir Mahboubi Soufiani

Resursåtervinning – industriell bioteknik

Avhandling: Immersed flat­sheet membrane bioreactors for lignocellulosic bioethanol production