Seminarium: Kollegiala perspektiv på

Detta forum är en efterföljare till Högskolan i Borås så kallade Humboldtseminarier, vilka resulterade i fyra antologier som gavs ut mellan 2010 och 2013 och fick stort nationellt genomslag.

Behovet av en liknande mötesplats för diskussioner i frågor av principiell vikt har diskuterats mellan nämndernas presidier och rektor inom ramen för Nämndrådet. Kollegiala perspektiv på har också som syfte att stärka medarbetarengagemanget och gynna den goda dialogen.

Varje termin arrangeras ett eller ett par seminarier under denna samlingsrubrik. Det första seminariet genomförs 8 juni 2022 och har rubriken Kollegiala perspektiv på akademisk frihet.

Ansvarig för seminarieserien är docent Johan Sundeen, vice ordförande i FoU-nämnden och kurator i Utskottet för forskningsetik.

Har du som medarbetare förslag på på teman för eller frågor om seminarieserien Kollegiala perspektiv på är du välkommen att höra av dig till Johan Sundeen, epost: johan.sundeen@hb.se.

Program

8 juni; Kollegiala perspektiv på akademisk frihet

Tid:13:00—15:30
Plats: Sal M402 / digitalt via Zoom
Zoomlänk: https://hb-se.zoom.us/j/61178171679
Anmälan: via mejl till olof.harbecke@hb.se

Frågan om forskningens och utbildningens frihet är av central betydelse i den västerländska universitetstradition vars främsta namn är Wilhelm von Humboldt (1767–1835). De har aldrig förlorat sin relevans eller aktualitet. Under senare år har frågan om akademisk frihet diskuterats intensivt i såväl Sverige som internationellt. En aspekt som har hamnat i fokus på senare tid är frågan om förhållandet mellan forskningsetik och forskningens frihet. 

Föreläsning: Den akademiska frihetens idéhistoria, professor Svante Nordin
Föreläsning: Det onyttiga universitetet, professor Lars Hallnäs
Panelsamtal: Med utgångspunkt i föreläsningarna och med inriktning på Högskolan i Borås.

I panelen:
Martin G Eriksson, akademichef, A3
Eva Gustafsson, ordförande FoU
Charlotta Thodelius, universitetslektor, A4
Moderator: Johan Sundeen, vice ordförande FoU

Samordnare för seminariet: Johan Sundeen och Eva Gustafsson