Spikning av avhandling

Malin Östman spikar sin avhandling med titeln: Kontinuitet som grund för vårdande och hälsa vid hjärtsvikt: patienters, närståendes och
sjuksköterskors perspektiv

(På grund av den rådande situationen är spikningen enbart för inbjudna gäster.)