Workshop on concise academic writing

Delta i en workshop där du får tips och verktyg för att minska antalet ord och skriva kortfattade akademiska och vetenskapliga texter på engelska. Workshoppen ges på engelska och ingår i kompetensutvecklingssatsningen Academic Communication. 

Läs mer om workshoppen och övriga aktiviteter inom Academic Communication. På webbsidan hittar du även Zoom-länk till workshoppen.