Med anledning av kriget i Ukraina

Högskolan i Borås ger sitt stöd till lärosätena och civilbefolkningen i Ukraina och ställer sig bakom Sveriges universitets- och högskoleförbunds uttalande. Läs mer på högskolans externa webbsida ”I solidaritet med Ukraina”.

Högskolan i Borås har inga samarbeten med Ryssland eller Belarus.

Vi har i dagsläget inte svar på alla frågor som kan finnas men arbetar med att samla in mer information. Webbsidan uppdateras löpande.

Högskolan har satt samman en beredningsgrupp som arbetar samordnande med frågor rörande händelseutvecklingen i Ukraina. Vid frågor, kontakta säkerhetssamordnare Henrik Werner som är sammankallande för gruppen. 

Stöd till ukrainska forskare

Stöd till ukrainska studenter

Stöd för våra medarbetare och studenter

IT-säkerhet

Generella externa länkar