Brandskydd och Första hjälpen – interna utbildningar åter igång

Brandskyddsutbildning

Brandskyddsutbildningen är obligatorisk för alla anställda. Målet med utbildningen är att alla medarbetare ska ha god kunskap, beredskap och medvetenhet kring brandskydd och att därigenom kunna skapa trygghet och visa på god handlingsförmåga i samband med eventuella händelser både i jobbet och privat. Närmaste kurstillfälle är redan 23 oktober.

Sedan starten av utbildningen har närmare hälften av alla anställda, cirka 330, gått utbildningen.

Utbildningen är uppdelad och anpassad för olika medarbetarkategorier:

  • Anställda – Kategori 2
  • Anställda i ledningsställning samt med brandskyddsfunktion – Kategori 3
  • Anställda i laboratoriemiljö – Kategori 4

Utbildningen består av både teori och praktisk övning i att släcka en mindre brand. Utbildningspasset tar tre timmar. Varje tillfälle är öppet för max 20 deltagare. Välj rätt utbildning/kategori utifrån din roll.

Läs mer om brandskyddsutbildningen

Utbildning i Första hjälpen

Utbildningen i Första hjälpen är frivillig. Syftet med utbildningen är att utbilda en rimlig andel av högskolans anställda för göra högskolan till en tryggare arbetsplats med god möjlighet till snabb hjälp om olyckan skulle vara framme. Målet är att minst 20 procent av de anställda ska ha uppdaterad kunskap om första hjälpen inom en fyraårsperiod. 

Första utbildningstillfället är 28 oktober. Max 12 deltagare per tillfälle.

Utbildningen består i huvudsak av praktiska övningar. Utbildningspasset tar fyra timmar.

Läs mer om utbildningen i Första hjälpen

Anmälan till kurstillfälle

Anmälan till kurstillfälle görs i Primula (klicka på ”Kurs” i Primula-menyn och välj sedan kurstillfälle).