Personlig startsida

Medarbetare kommer åt Personlig startsida (PS) genom att logga in på anställdwebben. Där finns information riktad till den enskilde medarbetaren utifrån roll, uppdrag, organisationstillhörighet och intresse. Det finns också möjlighet att välja bland funktioner och verktyg för att själv personalisera ingången ytterligare.

Samlad webbplats

Nu finns en samlad webbplats med all information om Personlig startsida. 

Bakgrund

Uppdraget att ta fram en personlig startsida kommer från rektor Mats Tinnsten. Syftet är att förbättra den interna kommunikationen och åtkomsten till arbetsrelaterad information. Den personliga startsidan ska vara den primära kanalen med intern information för både chefer och medarbetare. Personlig startsida lanserades 14 december 2021. 

Projektorganisation

Läs tidigare anställdnyheter