Vy över biblioteket

Hållbar utveckling i utbildning

För att studenter ska kunna möta dagens samhällsutmaningar i sina framtida professioner och som samhällsmedborgare är det viktigt att hållbarhetsfrågor integreras i utbildningen.