Diplomering av kurser

2019 diplomerades två kurser för att ha integrerat hållbar utveckling (se bilden). Läs nyheten om kurserna.

Övergripande innebär kriterierna att det ska framgå av kursens mål och innehåll att kursen har ett integrerat synsätt på hållbar utveckling och att målen examineras. Det ställs också krav på kritisk reflektion kring hållbar utveckling och dess koppling till utbildningsämnet.

Syftet är att högskolans studenter ska få kunskap om, och förmåga att reflektera och problematisera kring, hållbar utveckling i sina framtida professionsroller. Både som fenomen och inom sitt utbildningsämne. 

Märkning av HU-diplomerad kurs

Program innehållande kurser som diplomerats för sitt arbete med hållbar utveckling märks upp med en informationstext i anslutning till utbildningen via Kursinfo.