HU-diplomerade kurser

Hållbar utveckling (HU) är något som blir allt viktigare i både organisationer och i samhället i stort. Att en kurs blir diplomerad är en kvalitetsmarkering. Det innebär att kursen uppfyller fastställda kvalitetskriterier som säkerställer att hållbar utveckling är tydligt sammankopplat med kursplaner och examinationsmoment.

HU-diplomering av kurser 
Högskolan i Borås har sedan 2013 diplomerat kurser som intergrerat hållbar utveckling i kursen enligt fastställda kriterier.

Det ska framgå av kursens mål och innehåll att kursen behandlar hållbar utveckling och att målen examineras.

Syftet är att studenten ska få kunskap om och förmåga att reflektera och problematisera kring hållbar utveckling i sina framtida professionsroller. Både som fenomen och inom sitt utbildningsämne.

HU-diplomerade kurser

Hösttermingen 2019

 • Multifaktoriell ohälsa och sjukdom, 6 hp, grundnivå, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd 

Vårterminen 2019

 • Innemiljö 7,5 hp, grundnivå, Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)

Höstterminen 2018

 • Naturvetenskap och teknik för grundlärare med inriktning mot arbete  i grundskolans årskurs 4-6, 30 hp, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

Vårterminen 2018

 • Produkter, processer och det hållbara samhället, Akademin för textil, teknik och ekonomi
 • Bild för grundlärare med inriktning mot fritidshem, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT
 • Bild för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4–6, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

Höstterminen 2017

 • Kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa, 6 hp, avancerad nivå, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd
 • Specialistsjuksköterskans vårdande och folkhälsoarbete, 5 hp, avancerad nivå, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd
 • Utveckla och leda kultur- och informationsverksamheter, 7,5 hp, avancerad nivå, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT
 • Användare och informationspraktiker i digitala miljöer, 7,5 hp, avancerad nivå, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT
 • Users and Information Activities in Digital Environments, 7,5 hp, avancerad nivå, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

Vårterminen 2017

 • Hållbar textil utveckling, 4,5 hp, grundnivå, Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)
 • Hantering av värdekedjor och hållbarhet i textil och mode, 7,5 hp, avancerad nivå, Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)
 • Organisering av event II, 7,5 hp, grundnivå, Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)
 • Undervisning och lärande för hållbar utveckling, 5 hp, avancerad nivå. Högskoleövergripande pedagogisk kurs på Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT, sektionen för pedagogisk utbildning och forskning

Höstterminen 2016

 • Estetisk teori – Designseminarier I, 7,5 hp, avancerad nivå, Akademin för textil, teknik och ekonomi
 • Klinisk omvårdnad: Allmän omvårdnad, 22,5 hp, grundnivå, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd 
 • Hållbar organisering och styrning inom vård och omsorg, 7,5 hp, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd 
 • Förskoledidaktiska perspektiv barn, naturvetenskap och teknik, 30 hp, grundnivå, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT
 • IT Service Management, 7,5 hp, grundnivå, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT
 • Textproduktion 2, 7,5 hp, grundnivå
 • Textproduktion 2, distans, 7,5 hp, grundivå

Vårterminen 2016

 • Hållbar utveckling och intersektionalitet, 15 hp, grundnivå, Akademi för bibliotek, information, pedagogik och IT
 • Specialpedagogiska perspektiv, 6 hp, grundnivå, Akademi för bibliotek, information, pedagogik och IT

Höstterminen 2015

 • Hållbart Samhällsbyggande - miljö, ekonomi och sociala aspekter, 7,5 hp, avancerad nivå, Akademi för textil, teknik och ekonomi
 • Resursåtervinning, 5 hp, avancerad nivå, Akademi för textil, teknik och ekonomi
 • Organisationsdesign och managementrecept, 7,5 hp, grundnivå, Akademi för textil, teknik och ekonomi  
 • Externredovisning i kommunsektorn, 7,5 hp, grundnivå, Akademi för vård, arbetsliv och välfärd
 • Biblioteks- och informationsvetenskapliga fältstudier, 7,5 hp, grundnivå,  Akademi för bibliotek, information, pedagogik och IT
 • Biblioteks- och informationsvetenskapliga fältstudier 2, 7,5 hp, grundnivå, Akademi för bibliotek, information, pedagogik och IT
 • Ledarskap och hållbar utveckling för bibliotek, 7,5 hp, grundnivå, Akademi för bibliotek, information, pedagogik och IT

Vårterminen 2015

 • Folkhälsa och folkhälsoarbete, 7,5 hp, avancerad nivå, Akademi för vård, arbetsliv och välfärd
 • Etik och hållbar utveckling i arbetslivet, 7,5 hp, grundnivå, Akademi för vård, arbetsliv och välfärd

Höstterminen 2014 

 • Informationsprodukter, 7,5 hp, avancerad nivå, Akademi för bibliotek, information, pedagogik och IT

Vårterminen 2014

 • Inköp och miljö, 7,5 hp, grundnivå, Akademin för textil, teknik och ekonomi, Akademi för textil, teknik och ekonomi
 • Trender inom informatik, 7,5 hp, avancerad nivå, Akademi för bibliotek, information, pedagogik och IT

Höstterminen 2013

 • Hållbar affärs- och produktutveckling, 7,5 hp, grundnivå, Akademi för textil, teknik och ekonomi
 • Resursåtervinning, 7,5 hp, avancerad nivå, Akademi för textil, teknik och ekonomi
 • Klinisk omvårdnad: Hälsobefrämjande och förebyggande vård, 7,5 hp, grundnivå, Akademi för vård, arbetsliv och välfärd

Vårterminen 2013

 • Hållbar textil utveckling, 3 hp, grundnivå, Akademi för textil, teknik och ekonomi
 • Systemutvecklare – roller, miljö och praktik, 7,5 hp, grundnivå, Akademi för bibliotek, information, pedagogik och IT
 • Läraren och demokratin, 30 hp, grundnivå, Akademi för bibliotek, information, pedagogik och IT