Dokument i miljöledningssystemet - A-Ö

A-Ö

Rutin

Rutin nr

Ansvar

Högskolans ordning för miljöledningssystem (HOM) -
organisation och beslutsordning

M10

Avfall

Rutin för avfallshantering

M16

Avvikelser

Rutin för avvikelsehantering

 

Rapportera avvikelser
Via e-post till miljoledningssystemet@hb.se

eller via formuläret Lämna förbättringsförslag/rapportera avvikelser – hållbarhet och miljö

 

Diariet, exempel dnr: 1016-20

                            

Dokumenterade avvikelser och åtgärder                            

M23

Chemicals

Procedure for chemical management (in English):

Diariet, dnr: 600-17, document namned ”Beslutsunderlag M15, version 4 Rutin för kemikaliehantering (engelsk version)”

M15

     

Dokument

Rutin för dokumentstyrning inom miljöledningssystemet
Rutin för redovisande dokument

Dokumenthanteringsplan

Diariet, dnr:524-17

Diariet, dnr: 525-17

Diariet, dnr: 510-16

M14.1
M14.2
M14.5

Evenemang

Rutin för hållbara evenemang

M28

Förbättringsförslag

 

 

Skicka in förbättringsförslag webbformuläret

Lämna förbättringsförslag/rapportera avvikelser – hållbarhet och miljö

Eller via e-post till miljoledningssystemet@hb.se

Dokumenterade förbättringsförslag och åtgärder

Diariet, exempel dnr: 1016-20

 

Handlingsplan

Rutin för mål och handlingsplan för hållbar utveckling

Högskolegemensam handlingsplan för hållbar utveckling.
Sök på  Verksamhetsplan och handlingsplaner på webben för att hitta lokala handlingsplaner.

M07


M09

 

Inköp

Rutin för miljökrav vid inköp till Högskolan i Borås

Inköpspolicy

Inköpsrutin

M17.3

Internrevision

Rutin för internrevision

M24

 

 

 

 

 

 

Kemikalier

Rutin för kemikaliehantering

Kemikalieregistret KLARA (kräver inloggning)

M15

 

 

 

 

 

 

Kommunikation

Rutin för intern och extern kommunikation

Diariet, dnr: 598-17

M13

Kris

Krishanteringsplan i händelse av olycka eller katastrof

Rutin vid brandlarm

M20

Lagar

Rutin för lagar och andra krav

M05

 

 

 

Laglista

Lagförteckning för miljöledningssystemet

I kemikalieregistret KLARA finns en uppdaterad laglista (kräver inloggning)

Diariet, dnr 818-20, dokument Checklista och laglista_M06_2020-10-12

M06

Ledning

Rutin för ledningens genomgång

M25

Miljöaspekter

Rutin för miljöaspekter

Miljöaspektsförteckning
Högskolan i Borås har ett pågående tillgänglighetarbete med filer, och denna fil beräknas vara klar under 2022. Under tiden kan du kontakta Maria Vesterlund för att få hjälp med tillgängligheten för detta dokument.

 

SWOT miljöaspekter
Högskolan i Borås har ett pågående tillgänglighetarbete med filer, och denna fil beräknas vara klar under 2022. Under tiden kan du kontakta Maria Vesterlund för att få hjälp med tillgängligheten för detta dokument.

 

Miljöutredning

Diariet, dnr: 789-16

Diariet, dnr 912-20

Diariet, dnr 122-17

M03

M04

 

 

 

 

 

 


M04.1

 

 

 

 

 

 

M04

Mål

Högskolegemensamma mål för hållbar utveckling 

Rutin för mål och handlingsplan för hållbar utveckling

M08


M07

Mätning

Rutin för övervakning och mätning – internt förbättringsarbete

M21

Mötespolicy

Mötes- och resepolicy för Högskolan i Borås

M18.1

Policy

Rutin för policy för hållbar utveckling

Policy för hållbar utveckling

Diariet, dnr: 788-16

M01

M02

Rapportering

Rutin för rapportering till myndigheter

Diariet: dnr 578-14

M19

Resepolicy

Mötes- och resepolicy för Högskolan i Borås

M18.1

Upphandling

Rutin för miljökrav vid inköp till Högskolan i Borås

Inköpspolicy

Inköpsrutin

 

M17.3