Nätverk för hållbar utveckling

CSR Västsverige

CSR Västsverige (Public & Private Social Responsibility Initiative) är  en icke vinstdrivande, politiskt och religiöst obunden förening. Kännetecknade för CSR Västsverige är dialog, samverkan och ett inkluderande arbetssätt för att kunna stödja alla typer av verksamheter i deras CSR- och hållbarhetsarbete. Verksamheten finansieras med bland annat av Västra Götalandsregionen.

Läs mer om CSR Västsverige.

Agenda 2030 i Väst 

Agenda 2030 i Väst är ett samverkansforum vars syfte är att engagera och stimulera till partnerskap mellan näringsliv, akademi, offentlig och idéburen sektor i Västsverige som tillsammans kan och vill bidra i genomförandet av de Globala målen. Forumet har ett holistiskt fokus som möjliggör kunskaps- och erfarenhetsutbyten om alla mål och hur de hänger ihop med varandra, men mål 17 med fokus på partnerskap är ingången till att jobba med hela agendan. Genom forumet får aktörer en plattform att tänka globalt, genom att agera lokalt.

HU2

Nätverket Högre utbildning för Hållbar utveckling, HU2, startades 2005 efter ett möte med Niko Roorda på dåvarande Högskoleverket kring verktyget AISHE. Förutom att vara en svensk kontaktorganisation mot AISHE bestämde nätverket att man också skulle utbyta erfarenheter och få med fler svenska aktörer. HU2 hade sitt första möte på Chalmers i Göteborg 2006 och har sedan fortsatt med erfarenhetsutbyte varje år.

SDSN Northern Europe

SDSN Northern Europe är FN:s nätverk för hållbar utveckling. Det är ett handlingsorienterat nätverk som syftar till att mobilisera nordisk vetenskaplig och teknisk expertis för att lösa problem och skapa ett mer hållbart samhälle.

Läs mer om SDSN Northern Europe. 

Vill du som anställd veta mer om nätverken eller engagera dig?

Kontakta Birgitta Losman, rådgivare för hållbar utveckling