Högskolans byggnad, Balder i solljus

Organisation

Det övergripande ansvaret för att hållbar utveckling integreras i högskolans verksamhet har rektor, som också är ordförande i Strategigruppen för hållbar högskola. Som stöd för det övergripande strategiska arbetet finns en central samordnare för hållbar utveckling. Kontakta samordnare Birgitta Losman. 

Det finns också en handläggare för hållbar utveckling som utvecklar och samordnar högskolans miljöledningssystem och arbetar med frågor som berör organisationens direkta miljöpåverkan. Kontakta Campus och hållbarhetschef Charlott Sundeen.

Varje akademi/enhet har också en samordnare för hållbar utveckling, som tillsammans med akademi- och enhetschef stödjer arbetet inom dessa funktioner. Samordnarna är: