Strategigruppen för hållbar högskola

Exempel på frågor som tas upp till diskussion är:

 • uppföljning av hållbarhetsarbetet
 • policy och långsiktiga mål inom hållbar utveckling
 • kriterier för diplomering av kurser och examensarbeten samt kriterier för klassificering av publikationer inom hållbar utveckling
 • process för bedömning och diplomering av kurser och examensarbeten
 • högskolegemensamma aktiviteter och evenemang inom hållbar utveckling samt omvärldssamverkan

Ledamöter:

 • Ordförande rektor
 • Sammankallande Birgitta Losman, rektors samordnare för hållbar utveckling
 • Linda Borglund, samordnare för lika villkor
 • Ilona Horváth, biträdande professor
 • Agnes Nagy, universitetslektor
 • Susanna Kindberg, extern ledamot
 • Jonas Söderholm, doktorand
 • Nils Lindh, handläggare för hållbar utveckling
 • Kennert Orlenius, professor
 • Peter Ahlström, samordnare för hållbar utveckling, Akademin för textil, teknik och ekonomi
 • Ann-Sofi Mårtensson, samordnare för hållbar utveckling, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT
 • Monica Lindblad, samordnare för hållbar utveckling, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd