Om jämställdhet


Nationella sekretariatet för genusforskning.

Nationella sekretariatet har i uppdrag av regeringen att stödja lärosäten som arbetar med jämställdhetsintegrering. De informerar kontinuerligt om aktuella projekt och forskning kring jämställdhet och genus.

Jämställ.nu
Sidan administreras av bland annat Nationella sekretariatet för genusforskning. Här kan du ta del av praktiska exempel och konkreta verktyg för jämställdhetsarbete.

Rapporter

På tal om kvinnor och män (Statistiska centralbyrån, SCB, 2016)
Fördelning eller förfördelning? (Bondestam & Grip, 2016)
Kvinnor och män i högskolan (Universitetskanslerämbetet, 2016)