Organisation

Arbetet med jämställdhetsintegrering samordnas av Linda Borglund, universitetsadjunkt, sektionen för pedagogisk utveckling och forskning, PUF.  Samordnaren deltar i ett nationellt nätverk för jämställdhetsintegrering vilket administreras av Jämställdhetsmyndigheten.Myndigheten har i uppdrag av regeringen att stödja högskolor i arbetet för en jämställd akademi. I nätverket ingår samtliga lärosäten i Sverige.

Rektors lednings- och kvalitetsråd är styrgrupp för arbetet med jämställdhetsintegrering. 

Minnesanteckningar från tidigare styrgrupp (pdf-filer)

19 december 2016
11 januari 2017
7 februari 2017
7 mars 2017
19 april 2017
13 juni 2017

 6 september 2017
16 oktober 2017 
16 november 2017

15 januari 2018 

12 mars 2018

9 maj 2018

14 juni 2018

3 september 2018