Rutin vid brandlarm

Vid högskolan finns det ett automatiskt utrymningslarm som vid brand eller rökutveckling direkt larmar räddningstjänsten. Larmsignalen hörs endast i de lokaler som är direkt berörda av branden, då byggnaderna är uppdelade i brandceller med dörrar som automatiskt stängs när larmet går. Larm om utrymning av övriga lokaler sker genom räddningstjänstens försorg. Larmet kan även användas för utrymning på grund av andra orsaker, t ex om det skulle komma ett bombhot. Ta alla larm på allvar!

När larmet ljuder ska alla som befinner sig i de berörda lokalerna omedelbart bege sig till återsamlingsplatsen, se särskilt utrymningsorganisation. Utrymningsplaner finns i anslutning till trapphusen på alla våningsplan.

Åtgärder när brandlarmet går eller om du upptäcker en brand

Rutinen gäller även om du inte ser en brand. 

Det är viktigt att du följer de här stegen; rädda, varna, larma, släck, utrym, möt räddningstjänsten.

Rädda

Rädda dig själv och hjälp andra som är i uppenbar fara. Är lokalen rökfylld är den säkraste vägen ut genom att krypa längs golvet. Gå inte genom röken!

Varna

Varna dina kollegor och andra. Kanske sitter någon av dem med hörlurar eller i telefon? Risk finns att de inte uppfattar faran. Hjälp dem och varna dem.

Larma

Ring 112. Detta för att förstärka det automatiska brandlarmet. Berätta vem du är, vad som hänt, var det brinner och möt upp räddningstjänsten. Eller tryck på larmknapp för automatiskt brandlarm.

Släck

Om du inte utsätter dig för risk kan du börja släcka elden. Utrymningsplanen anger var brandsläckningsredskap finns. På brandsläckaren finns symboler och text som visar vad den kan användas till.

Utrym byggnad

Ta alltid den närmaste utrymningsvägen ut. Se dig om och följ de gröna skyltarna för vägen ut. Ta alltid trapporna, använd aldrig hiss! Möter du rök, vänd om och ta en annan väg ut. Bege dig till återsamlingsplatsen närmast dig (även om larmet inte går i hela byggnaden).

Ha för vana att alltid känna till två alternativa utrymningsvägar från den lokal du befinner dig i. De flesta väljer att utrymma den väg de tog sig in i byggnaden, vilket kan leda till kraftig trängsel vid en utrymningssituation.

När situationen tillåter, larma på högskolans larmnummer 033-435 4400.

Utrymningsvärd

Om larmet går ska lärare/föreläsare agera utrymningsvärd. Det finns utrymningsvästar  i alla salar. Det finns även kuvert med utrymningsplan och penna så att det går att dokumentera vilka ytor som är tomma. Uppmana alla studenter att gå till återsamlingsplatsen. Lokalen ska vara tom när läraren/föreläsaren lämnar den.

Personer i rullstol

Om larmet ljuder ska personer som sitter i rullstol följas till en brandcell som inte larmar. Någon bör stanna med personen och räddningstjänsten ska informeras om att det finns rullstolsburna i en annan lokal som behöver hjälp ut om även de lokalerna ska utrymmas.

Rutin vid brandlarm (pdf)